Submitted by admin on Tue, 04/14/2015 - 13:49

Постоянното наблюдение на развитието на пазара и изискванията на времето разшири дейността на дружеството и в индустриалния сектор, като предлага решения за хладилни и климатични инсталации в промишлени предприятия. Ние произвеждаме и монтираме хладилни и климатични системи и хладилни камери от всички видове и размери с широка гама от високотехнологични и качествени продукти за млечните и млекопреработвателни предприятия,обработка и опаковане на морски продукти, пакетиране на месни продукти и т.н.

Като част от нашата дейност, ние може да предложим решения за нуждите на всички видове охладфителни съоръжения. Ние се ангажираме да покрием всички нужди за охладителни системи в производството на колбаси,сладкарски изделия, и предприятия за тесто и кори за баница.