Submitted by admin on Tue, 04/14/2015 - 13:57

Нашата компания в рамките на своята дейност предприема производство и монтаж на хладилни и климатични системи в автобуси и минибуси, както и охладителни системи и камери в автомобили Ван, транспортни автомобили за превоз на хранителни продукти за всички автомобилни фирми, предлагайки пълен набор от охладителни съоръжения и камери отговарящи на изискванията на професионалистите.