Submitted by admin on Tue, 04/14/2015 - 13:58

Нашата компания е представител на редица големи чуждестранни компании с широка гама от продукти в сферата на общественото хранене

(хотели,ресторанти, кафенета и др.), които се характеризират с високо качество и специално проектирани, че да отговарят на нуждите на всеки професионалист.