Η επιχείρηση «ΒΑΙΤΣΟΥΔΗΣ», όπως σήμερα εξελίχθηκε υπό εταιρική μορφή με την επωνυμία «Π. ΒΑΪΤΣΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «MARVIN FROST», αποτελεί τον επάξιο ακόλουθο, της,  εκ του έτους 1970, επιχείρησης, η οποία ήδη ήταν πρωτοπόρα για την εποχή της στο χώρο της βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού . Διανύοντας την μακρά διαδρομή των ετών που πέρασαν, παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις της αγοράς και τις ανάλογες απαιτήσεις της εποχής , και αποκτώντας τις κατάλληλες εξειδικεύσεις, σήμερα αποτελεί μία δυναμική συνιστώσα στον χώρο ψύξης-κλιματισμού, δραστηριοποιούμενη  στους κάτωθι τομείς.

  • Εμπορία και Επισκευή συστημάτων επαγγελματικής ψύξης.
  • Ψυκτικά μηχανήματα.
  • Ψυκτικούς θαλάμους.
  • Μηχανές παραγωγής πάγου.
  • Μηχανήματα συσκευασίας και αποθήκευσης πάγου.
  • Κλιματισμό για παντός είδος οχήματα και σκάφη.
  • Μονώσεις μικρών και μεγάλων οχημάτων.
  • Ψυκτικές εγκαταστάσεις αλιευτικών σκαφών.
  • Μηχανήματα Μαζικής Εστίασης ΗΟRECA.
  • Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών παντός είδους ψυκτικών εφαρμογών

Η επιχείρησή μας φροντίζει να διατηρεί πάντα την άριστη ποιότητα και στα παρεχόμενα προϊόντα, αλλά και στις υπηρεσίες της, προς εξυπηρέτηση των πελατών της, προτείνοντας τις πιο συμφέρουσες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών τους.