Οι συμπιεστές της σειράς HI INVERTER της DORIN αποτελούν σήμερα αντικείμενο μελετών που διεξάγονται από το ινστιτούτο ερευνών και από τους μεγάλους κατασκευαστές συστημάτων ψύξης.Τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση ενός συμπιεστή με INVERTER σε μονάδες ψύξης και σε συστήματα ψύξης, είναι οι εξής:

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Αύξηση αξιοπιστίας  των συμπιεστών, χάρη στην σημαντική μείωση τον επανεκκινήσεων.
Τα παραδοσιακά συστήματα σταματούν  να λειτουργούν όταν η επιθυμητή θερμοκρασία επιτεθεί και εκκινεί όταν η θερμοκρασία αυξηθεί και πάλι. αυτό έχει ως αποτέλεσμα υψηλή κατανάλωση ενεργείας χάρη στην συνεχή μεταβολή θερμοκρασίας . Αντίθετα  τα  INVERTER συστήματα επιτρέπουν την διατήρηση της ακριβούς θερμοκρασίας χωρίς διαρκείς μεταβολές, αυτό επιτυγχάνεται με ένα μηχανισμό  ο όποιος επιτρέπει στο συμπιεστή να αλλάζει το βαθμό συμπίεσης του ψυκτικού υγρού  δηλ την ταχύτητα περιστροφής του μοτέρ , με αποτέλεσμα να έχουμε συνεχή ψύξη με ομαλή λειτουργία και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
• Μεγάλη μείωση του χρόνου .
• Τη μείωση του θορύβου χάρη στο ευέλικτο σύστημα

Κατάλογος Σειράς ΗΙ Inverter