Τα πλεονεκτήματα των INVERTER συμπιεστών ώθησαν την  DORIN να αναπτύξει το  λεγόμενο "TANDEM" που είναι απολύτως κατάλληλα για να συνδυαστεί με INVERTER (το δίδυμο είναι μια σύζευξη μεταξύ ενός προτύπου συμπιεστή και ένος INVERTER συμπιεστή).Ως επιπλέον χαρακτηριστικά που σχετίζονται με HI συμπιεστές,

οι T-HI συμπιεστές είναι εξοπλισμένη με:

  • Ενισχυμένη αναρρόφηση λιπαντικού και ρυθμιστή πίεσης μέσα στουςδύο συμπιεστές
  • Κοινή γραμμή εκκένωσης συμπιεστών με βαλβίδα ελέγχου στον STD συμπιεστή

Ηλεκτρική σύνδεση:

  • HI συμπιεστή: Σύνδεση δέλτα
  • STD συμπιεστή: Σύνδεση για το ρεύμα στο δίκτυο 400 V

Τρόπος υπολογισμού απόδοσης των  ΤΗΙ
Η ικανότητα ψύξης Τ-HI υπολογίζεται αθροίζοντας την  ψυκτική ικανότητα των δυο συμπιεστών όταν ο STD συμπιεστής δουλεύει.  Η απόδοση του συμπιεστή HI πρέπει να αξιολογείται με βάση την ταχύτητα  περιστροφής.
Εάν ο συμπιεστής είναι STD είναι απενεργοποιημένος , τότε  η ψυκτική ικανότητα καθορίζεται από το μόνο HI συμπιεστή.

Καταλόγος Σείρας Tandem T-HI