Κλιματισμός - Ψύξη - Εξαερισμός Ταξιδιωτικών σκαφών -Ferry Boat
Παγομηχανές σε Αλιευτικά Σκάφη
Συστήματα Παραγωγής Πάγου - Παγομηχανές
Ψυκτικές εφαρμογές σε βιομηχανικούς χώρους
Ψυκτικοί Θάλαμοι
Κλιματισμός Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων
Ψύξη Μεταφορών
Kλιματισμός Οχημάτων Λεωφορείων -Mini Bus